Zarządzenie Nr 513 /GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Głównej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.