Zarządzenie Nr 449/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego przeznaczonej do sprzedaży prawa własności w drodze przetargu.