Zarządzenie Nr 445/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej / Jana Sobieskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.