ZARZĄDZENIE NR 425/EK/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego