Zarządzenie Nr 407/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Jana Sabały, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat