ZARZĄDZENIE NR 397/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 4 lipca 2023 r. w  sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka 27, przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu