Zarządzenie Nr 393 /GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, obciążającej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa, objęte księgami wieczystymi nr GL1T/00055123/7 oraz nr GL1T/00095380/8.