ZARZĄDZENIE NR 349/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Tadeusza Kościuszki 22, przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu