ZARZĄDZENIE NR 346/BZS/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie