ZARZĄDZENIE NR 336/SR/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Projektu Strategii Rozwoju Miasta Piekary Śląskie 2030+ (Strategia)