ZARZĄDZENIE NR 334/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadzi środki z Funduszu Pomocy