ZARZĄDZENIE NR 315/OS/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/267/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, z późn. zm.