ZARZĄDZENIE NR 311/KP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia Punktów Głosowania, określenia wzoru karty do głosowania, zasad głosowania mieszkańców na zakwalifikowane projekty, weryfikacji kart do głosowania i ustalenia wyników głosowania w X edycji Budżetu Obywatelskiego