ZARZĄDZENIE NR 303/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Inwalidów Wojennych przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku.