ZARZĄDZENIE NR 299/GP/2023PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Źródlanej.

Powyższe zarządzenie zostało zanonimizowane.

Zakres wyłączenia jawności: numer księgi wieczystej,

Podstawa prawna wyłączenia jawności: art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Karolina Kołodziejska.