Zarządzenie Nr 291/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 202/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Tadeusza Makowieckiego, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.