Zarządzenie Nr 290/SM/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie: wyboru podmiotu realizującego w 2023 roku zadanie publiczne w zakresie  ratownictwa i ochrony ludności pn. "Zorganizowanie w placówkach oświatowych szkolenia dot. bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta i terenach przyległych. Propagowanie zasad i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej."