ZARZĄDZENIE NR 284/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.