ZARZĄDZENIE NR 258/KM/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przejścia na własność Gminy Piekary Śląskie pojazdu usuniętego z drogi