ZARZĄDZENIE NR 201/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Kamiennej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.