ZARZĄDZENIE NR 198/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Przyjaźni, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.