ZARZĄDZENIE NR 191/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2023 r.