ZARZĄDZENIE NR 190/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.