ZARZĄDZENIE NR 176/EK/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 81a