Zarządzenie Nr 157 /GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres dwóch dni nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich wzdłuż ulicy Bytomskiej, obejmującej strefę "C" oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej.