ZARZĄDZENIE NR 91/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2023 r.