ZARZĄDZENIE NR 77/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do   sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności niewydzielonej części działki gruntu.