ZARZĄDZENIE NR 45/BZS/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/47/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad dokonywania zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych Gminnym Programem Osłonowym w zakresie dożywiania pod nazwą "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023