ZARZĄDZENIE NR 5/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2023 r. oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.