Zarządzenie Nr ORo.0050.848.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia  2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 84 przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku tj. od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.