Zarządzenie nr ORo.0050.857.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie szczególnych zasad wykonywania budżetu w 2023 r.