Zarządzenie nr ORo.0050.825.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadzi środki z Funduszu Pomocy