Zarządzenie Nr ORo.0050.811.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy  ulicy Przyjaźni, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.