Zarządzenie Nr ORo.0050.809.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 grudnia  2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.