Zarządzenie Nr ORo.0050.806.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka 27, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.