Zarządzenie Nr ORo.0050.797.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich w rejonie Ronda Kopalni Julian