W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLVI/593/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie

Data uchwaly:
2022-11-24

Numer uchwaly:
LVI/594/22

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwala wchodzi w zycie:
2022-11-24