Zarządzenie nr ORo.0050.757.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.