Zarządzenie Nr ORo.0050.755.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego pn. "Turniej mikołajkowy APN Olimpia dla najmłodszych" z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie