Zarządzenie Nr ORo.0050.749.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 listopada 2022 roku  w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Piekarskiej, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.