Zarządzenie Nr ORo.0050.740.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu realizującego zadanie publiczne gminy Piekary Śląskie, zlecone z zakresu administracji rządowej, na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2023 roku w Piekarach Śląskich