Uchwała Nr LIV/577/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 27.10.2022 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne im. Pawła Świętka