Zarządzenie Nr ORo.0050.661.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Konstantego Damrota.