Zarządzenie Nr ORo.0050.660.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.