Zarządzenie nr ORo.0050.659.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności niewydzielonej części działki gruntu.