Uchwała Nr LIII/574/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 29.09.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Piekary Wielkie