Zarządzenie Nr ORo.0050.618.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednotek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2022 r.