Zarządzenie Nr ORo.0050.615.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 92, w trybie bezprzetargowym na okres 3 miesięcy.