Zarządzenie Nr ORo.0050.600.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r.w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie z późn. zm.