Zarządzenie Nr ORo.0050. 574 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą nr GL1T/00041001/5